Terios Rush Club Indonesia
PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN DPP TeRuCI 2017-2019 - Printable Version

+- Terios Rush Club Indonesia (http://forum.teriosrush.net)
+-- Forum: Member's Paddock (http://forum.teriosrush.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Announcement (http://forum.teriosrush.net/forumdisplay.php?fid=16)
+---- Forum: TeRuCI Officials (http://forum.teriosrush.net/forumdisplay.php?fid=41)
+---- Thread: PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN DPP TeRuCI 2017-2019 (/showthread.php?tid=11241)PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN DPP TeRuCI 2017-2019 - v_ant17 - 08-08-2018

Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI)
Surat Keputusan (SK)
No. 015/KEP/DPP 2017-2019/TeRuCI/VII/2018
Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN DPP TERUCI 2017-2019


Menimbang:
1.    Adanya ketidakaktifan pengurus dalam kepengurusan DPP TeRuCI 2017-2019.
2.    Diperlukan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP TeRuCI 2017-2019.

Mengingat:
1.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI);
2.    Hasil Musyawarah DPP TeRuCI 2017-2019 tetang pergantian pengurus;

Memutuskan:

Pertama:
Menetapkan perubahan susunan kepengurusan DPP TeRuCI 2017-2019 terhitung sejak tanggal Surat Keputusan (SK) ini adalah sebagai berikut:


Wakil Kumendan Pusat 2    : Dewi Solimah AKA Dewi T-1433

Bendahara Umum 2           : Suandi AKA Suan T-1271

Divisi Starterkit                   : Abdul Mugeni AKA Mugni T-1909
Humas 3                            : Dermanto Siboro AKA Manto T-1710
Humas 4                            : Donny Wijaya AKA Donny T-1916
Kegiatandan R&D               : Indra Susanto AKA Indra T-2381


Kedua:
Menghapus Bidang Hubungan Kemitraan dan tugasnya tersebut dilimpahkan kepada Humas.

Ketiga:
Pengurus  DPP TeRuCI 2017 - 2019 melakukan tugasnya sesuai dengan asas dan aturan dalam AD / ART


Keempat:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan.


Ditetapkan:
Pada tanggal: 21 Juli 2018


Budi Sunarto AKA Budi T-0899
Ketua Umum TeRuCI 2017–2019